Pedagogiskt stöd för vuxna med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att kunna genomföra dina studier kan du få pedagogiskt stöd.

Inom Växjölöftet vuxenutbildning finns det ett specialpedagogiskt team som hjälper dig med detta. Hos vårt specialpedagogiska team kan du få hjälp med inlärningsprocessen, om du behöver en studieplanering eller är i behov av speciella anpassningar.

När du söker till någon av våra utbildningar kan du i den sista frågan på webbansökan markera att du behöver extra stöd, så kontaktar vi dig.

För dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Har du problem med din stavning? Läser du långsamt? Har du svårt att minnas det du har just läst?

Du kan få hjälp av vårt specialpedagogiska team som består av specialpedagoger och speciallärare.

De kan hjälpa dig med:

  • handledning och stödpedagogisk utredning av läs - och skrivsvårigheter
  • intyg inför till exempel högskoleprovet
  • tips om kompensatoriska hjälpmedel som kan underlätta din vardag
  • studieplanering.

Kontakt

Du når oss genom att ringa till Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.
specialpedagogiskt-team.vuxenutbildning@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Förskola och skola