Samhällsorientering

Du kan läsa en kurs som heter Samhällsorientering. Då får du lära dig hur det fungerar i Sverige.

Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter i Sverige och om hur samhället är organiserat.
Du får gå kursen på ditt eget språk (modersmål) eller annat språk som du förstår bra.

Kursen pågår i 12 veckor. Ni träffas en gång i veckan.

Vem kan läsa samhällsorientering?

  • Du som är folkbokförd i Växjö från och med 1 maj 2013
  • Du som är mellan 18 och 64 år
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Du som har eller kommer att få en etableringsplan på Arbetsförmedlingen.

Anhöriginvandrare som inte har en etableringsplan, men omfattas av rätten till samhällsorientering, kan också lämna in en ansökan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Förskola och skola