Prövning

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning.

Prövningsperioder

Det finns särskilda prövningsperioder när du kan göra detta.

Period 1

Pågår 25 mars-1 juni.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 1 mars.

Period 2

Pågår 25 september-1 november.
Sista anmälnings- och betalningsdag är 1 september.

Prövningsperioderna är planerade så att du kan pröva i upp till fyra kurser per period och har möjlighet att skicka in kompletterande betyg om du ska söka till högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs. Avgiften betalas inte tillbaka om du inte påbörjar din prövning eller om du avbyter den.

Anmälan

Om du är intresserad av att göra en prövning kontakta Växjölöftet vuxenutbildning. Du når oss via Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-410 00, e-post vuxenutbildningen@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Förskola och skola