Växjölöftet Yrkeshögskola

För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad har en ny organisation bildats, Växjölöftet Yrkeshögskola

Videum_Växjö Yrkeshögskola

Välkommen till Växjölöftet yrkeshögskola i Växjö. 

- För dig som är studerande och studie- o yrkesvägledare
- För dig som är arbetsgivare
- För dig som är utbildningsanordnare, samverkanspartner i regionen

Här utbildas våra studerande på eftergymnasial nivå där teori kombineras med praktiskt lärande på en arbetsplats, där arbetslivets aktiva medverkan i alla våra utbildningar, såväl i planeringsstadiet som i genomförandeprocessen, säkerställer en hög kvalitet på utbildningarna och en hög anställningsbarhet. Det leder i sin tur till tillväxt och utveckling i vår region.

I vår nya organisation för Växjölöftet Yrkeshögskola arbetar vi för att utveckla och öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och öka antalet välutbildade presumtiva arbetstagare till regionens arbetsliv.
 
Vi erbjuder utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen hjälp och stöd med kompetenskartläggning och analys, ta fram avsiktsförklaringar, processtöd i ansökan, ledamöter till ledningsgrupper och marknadsföring. Vi delar gärna utbildningar med Er som satellitort till exempel. 

Nyheter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Förskola och skola