Växjölöftet yrkeshögskola

För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad har en ny organisation bildats, Växjölöftet yrkeshögskola.

Videum_Växjö Yrkeshögskola

Växjölöftet Yrkeshögskola

Vi arbetar för att utveckla, kvalitetssäkra och öka antalet strategiska viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen, därigenom verka för att lösa kompetensbristen. Genom ett nära samarbete med arbetslivet, utbildningsanordnare och sökande skapar vi aktivitet med kvalitet genom hela processen.

Är ni ett företag med kompetensbehov som vill utbilda ny eller befintlig personal?
Vi arbetar aktivt med regionens företag kring skräddarsydda utbildningsinsatser i samarbete med Arbetsgivarcenter. Har ni frågor om yrkeshögskoleutbildning, kontakta oss.
För dig som representerar arbetslivet

Är ni en utbildningsanordnare som vill driva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen?
Växjölöftet yrkeshögskola erbjuder hjälp och stöd med behovsanalys och kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar, ledningsgruppsarbete samt processtöd i ansökan och genomförande. Vi fungerar som distans- och satellitort för nationella utbildningar och vi erbjuder viss riktad marknadsföring.
För dig som är utbildningsanordnare, samverkanspartner i regionen

Vill du har mer information om yrkeshögskola som utbildningsform?
Genom rollen som processtödjare för utbildningsanordnare och sammankallande i YH Kronoberg besitter vi stor kunskap kring utbildningformen för sökande och andra intressenter.
För dig som är studerande eller studie- och yrkesvägledare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020
Förskola och skola