Kompetensutveckling för anställda

Yrkeshögskolan erbjuder idag flera kraftfulla och kvalitetssäkrade insatser till företag med omställningsbehov

Korta utbildningar (kurser och kurspaket)

Korta utbildningar vänder sig främst till den som redan är yrkesverksam eller befinner sig i omställning. Det kan handla både om att stärka sin nuvarande position, avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om att byta bana helt.

Utbildningarna pågår som längst 20 veckor och består av en eller fler kurser. De är framtagna för att vara flexibla, så man kan studera på heltid, deltid och på distans. Om ert företag är i behov av kompetenshöjning så kontakta oss eller en anordnare för att skräddarsy en kurs eller kurspaket.

Lista med kurser och kurspaket/korta utbildningar. Länk till annan webbplats.
Välj utbildningsområde efter er verksamhet. För information om de olika utbildningarna, kontakta respektive utbildningsanordnare.

Korta utbildningar i yrkeshögskolan benämns även kurser och kurspaket inom YH. Korta Yh-utbildningar är CSN-berättigade.

Uppdragsutbildning

Både företag och offentliga aktörer kan köpa en hel yrkeshögskoleutbildning eller utvalda delar för att vidareutbilda den egna personalen.

Du hittar aktuellt utbildningsutbud på yrkeshogskolans webbplats Länk till annan webbplats. Du kan t.ex. se vilka utbildningar som finns i ditt län eller i din kommun. Du kan också filtrera ut sådana som bedrivs på distans.

Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) och hör om du kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning.

Senast uppdaterad: 22 juni 2022