Lärande i arbete

Yrkeshögskoleutbildningar varvar teori med praktik. Praktiken kallas för LIA (Lärande i arbete) och är en viktig del i utbildningen.

LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där den studerande får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten och utveckla sin praktiska yrkesteori på ett av regionens tongivande företag inom branschen.

Utifrån sin kompetens ska den studerande delta i arbetet och efterhand självständigt utföra arbetsuppgifter. Det är mycket viktigt att den studerande själv aktivt tar ansvar för att LIA genomförs med god kvalitet.

Den studerande följer den dagliga verksamheten och har också med sig en uppgift från skolan.

Bli LIA-företag!

Vill ni utveckla morgondagens IT-kompetens och samtidigt säkra framtida komptetensbehov och efterfrågan? Hör av er till utbildningsledaren för aktuell utbildning. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020
Växjölöftet yrkeshögskola