Ansök till yrkeshögskola

Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare. Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.

Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är. Se till att du bifogar de betygskopior, merithandlingar och annat som du vill referera till samt att dessa svarar mot de krav som ställs för de utbildningar du söker.

Allmän info

Betyg

Du måste skicka in alla handlingar som styrker behörighet.

Arbetsintyg

Om du skickar in arbetsintyg ska de innehålla information om:

  • När du arbetat, start- och slutdatum
  • Hur mycket du arbetat, angivet i heltid, procentsats eller antal timmar för perioden
  • Intyget ska vara undertecknat av arbetsgivaren och daterat efter att arbete upphört. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Merithandlingar

Om du skickar in merithandlingar, skicka aldrig original. Du ska skicka in vidimerade kopior och tänk på att alla dina handlingar ska vara märkta med namn och personnummer.

Tillgodoräkning

För att tillgodoräkna dig poäng för tidigare relevant utbildning och arbetslivserfarenhet vid urvalet, måste du bifoga kopior på dessa betyg/ intyg. Kontakta aktuell anordnare för ytterligare information.

Om du har frågor

Har du frågor eller vill veta mer om en viss utbildning ber vi dig kontakta utbildningsledaren och utbildningsanordnaren för aktuell utbildning.

Senast uppdaterad: 22 juni 2022