Examensdags

De studerande på IT-infrastrukturspecialist gör nu sin avslutande Lärande i arbete (LIA) inom serverprogram och tar därefter examen vecka 22.

Femton studenter kommer ut på arbetsmarknaden för att täcka regional efterfrågan på systemadministrativ kompetens.

Har du som företag behov av vassa IT-infrastrukturspecialister med kunskaper inom molntjänster, server- och klienthantering, säkerhet inom infrastruktur och bred kunskap inom understödjande system så hör av dig till utbildningsledaren.

Mer information om IT-infrastrukturspecialist finns under utbildningar.

Utbildningsledare
Johan Hovbrandt
Tel. 0709912371
johan.hovbrandt@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2018