Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Växjö Yrkeshögskola blir Växjölöftet Yrkeshögskola

För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad har en ny organisation bildats, Växjölöftet Yrkeshögskola.

Produktionsplanering framför publik

Den nya organisationen ska stärka upp arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsstrategier för att konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på. Detta ska ske i samverkan med arbetslivet i regionen, regionala samverkanspartners som Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Växjölöftet yrkeshögskola blir den drivande och sammanhållande kraften i kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Det blir också en samordnande och processtödjande roll gentemot kvalitetssäkrade privata aktörer/utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen. Växjölöftet Yrkeshögskola ska verka för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande.

I Myndigheten för yrkeshögskolans mätning av de studerande, som tog examen 2016, är 93% i arbete ett år senare.

Syftet med den nya organisationen är att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därmed öka antalet välutbildade presumtiva arbetstagare till det arbetsliv som upplever en stor kompetensbrist idag.

Växjölöftet yrkeshögskola ska arbeta med kvalitetssäkrade fristående anordnare och matcha ihop dem mot arbetsgivare, samt följa upp resultaten. Därigenom erhålla fler utbildningsplatser till Växjö och förstärka kompetensförsörjningen till regionen.

Läs mer om Växjölöftet Yrkeshögskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019