Många nya platser inom yrkeshögskolan till Kronoberg

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande. Kronoberg får många nya utbildningar inom bl.a. systemutveckling och industriteknik.

Av de totalt 1105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin. I denna ansökningsomgång har myndigheten valt att prioritera tre utbildningsområden, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Data/IT.

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför har en viktig utgångspunkt i denna ansökningsgång varit att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer. Antalet utbildningsplatser ökar i nästan alla län och den största procentuella förändringen sker i Västerbottens län och Kronobergs län där ökningen är över 35%.

Av de ansökningar som gjordes i Kronoberg beviljades 80% vilket visar på väl genomförda ansökningar med starkt påvisat kompetensbehov. 

Beviljade utbildningar med start hösttermin 2019:

- Växjölöftet Yrkeshögskola / Nova Utbildning, Oskarshamn kommun: Drifttekniker/Processoperatör
- EC Utbildning AB Växjö: Frontend-utvecklare
- EC Utbildning AB Växjö: Javautvecklare
- EC Utbildning AB Växjö: Teknikinformatör
- Idé & Resurscentrum i Ljungby AB: Servicetekniker
- Kronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg: Psykiatrispecialiserad undersköterska / Skötare / Boendestödjare
- Montico Kompetensutveckling AB: Produktionsledare, tillverkande industri
- NBI i Växjö AB:  Inköp & Supply Management
- Tekniska Högskolan i Jönköping AB: Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner

För mer information kring utbildningarna och pågående utbildningar besök
Utbildningar på Växjölöftets Yrkeshögskola webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019