Information med anledning av Covid-19

Myndigheten för yrkeshögkolan utgår från att utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan går över till distansundervisning som innebär så få sociala kontakter som möjligt. Även genomförande av examinationer behöver ske på distans.

För att skydda riskgrupper i samhället och att avlasta hälso- och sjukvården rekommenderar regeringen och Folkhälsomyndigheten att ytterligare begränsa antalet sociala kontakter i syfte att minska tempot och dra ut på smittspridningen.

När det gäller LIA så avgörs det i varje individuellt fall med berörd arbetsplats. Studerande som har LIA följer de riktlinjer och rekommendationer som finns på LIA-företaget.

Myndigheten för yrkeshögskolan anmodar utbildningsanordnarna att genomföra och avsluta utbildningar enligt plan och beslut.

Enligt CSN utgår studiemedel även när studierna pågår som distansundervisning. Vi hänvisar till CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information från CSN om tillämpningen av regelverket när det gäller studiemedel under tiden med Covid-19.

Vid övriga frågor tag kontakt med utbildningsledaren för respektive yrkeshögskoleutbildning.

Vid frågor om viruset, sjukdom och spridning hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Information från flera myndigheter samlas på krisinformation.selänk till annan webbplats

Information från Myndigheten för yrkeshögskolan och möjlighet att ställa frågor: www.myh.selänk till annan webbplats
info@myh.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020