Yrkeshögskolan viktig part i krispaketet

Regeringens krispaket för jobb och omställning ska hantera stigande arbetslöshet och samtidigt rädda jobb och företag pga Covid-19. Detta kommer innebära större satsningar på flexibla yrkesutbildningsinsatser. För yrkeshögskolan innebär detta stöd till anordnare och studerande.

- För att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden och det väntade ökade intresset att studera föreslås att 250 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för 5 000 fler utbildningsplatser på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan under 2020.

- Ytterligare satsningar föreslås på kurser och kurspaket genom att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs, vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera.

- En försöksverksamhet för en snabbare och flexiblare väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning föreslås införas. Anslaget föreslås tillföras 35 miljoner kronor för försöksverksamheten under 2020 för 500 platser, vilket inkluderar studiestöd.

- Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva distansundervisning inom vissa utbildningsformer föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillförs 5 miljoner kronor för att kunna utöka stödet till utbildningssamordnare inom sitt ansvarsområde och bistå dem i att höja kvaliteten i distansundervisningen.

- Anslaget för yrkeshögskoleutbildning föreslås ökas med sammanlagt 365 miljoner kronor och för att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kunna hantera satsningarna föreslås förvaltningsanslaget öka med 4 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020