Korta utbildningar på Yrkeshögskolan för flexibel omställning

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna är under 100 YH-poäng och passar bra för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Sedan den 15 april i år finns en ny form av kortare yrkeshögskoleutbildningar eller ”kurser och kurspaket”. Dessa riktar sig till dig som vill kompetenshöja, stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden eller så vill du bara byta upp dig eller följa din dröm och yrkesväxla helt.

Korta utbildningar ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och dess möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Det är stor spridning avseende utbildningslängd, allt från en veckas studier till närmare ett halvår. De flesta kurser och kurspaket omfattar sex veckor. Detta innebär att du som arbetsgivare har goda möjligheter att kompetenshöja din personal genom olika upplägg.

Flest korta utbildningar har beviljats inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning, Data/IT och Ekonomi, försäljning och administration. Flertalet utbildningar är inriktade mot digitalisering, automation och hållbarhet. Sett till antalet personer som kan beredas plats i dessa utbildningar, så motsvarar det drygt 7 000 studerande under perioden 2020–2021.

För information om de olika utbildningarna, kontakta respektive utbildningsanordnare.
Här hittar du samtliga korta utbildningar. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020