Rekordmånga ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning i Kronoberg

I årets ansökningsomgång för att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar har antalet ansökningar nationellt ökat med 35% jämfört med i fjol. I Kronobergs län är ökningen 47% och Växjös ansökningar har ökat med 54%. Dessutom är ett stort antal utbildningar ansökta som satellitorter i Växjö och Ljungby.

Det visar på att det finns engagerade utbildningsanordnare och ett intresserat arbetsliv med stora kompetensbehov. De branscher där ansökningarna ökar mest både nationellt och i Kronobergs län är inom bygg, teknik och data/it. Automation, robotisering och hållbarhet är en röd tråd i de yrkesroller där det finns stort behov av både rekrytering av personal och att utbilda befintlig personal.

- Vi ser att intresset och behovet av yrkeshögskoleutbildningar har ökat stort i Kronobergs län vilket är en bra förutsättning för vår förstudie där vi ska undersöka företagens vilja att beställa yrkeshögskoleutbildning efter deras kompetensbehov, säger Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig på Växjölöftet yrkeshögskola.

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att meddela beslut den 19 januari om vilka ansökningar som blir beviljade yrkeshögskoleutbildningar. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020