Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Yrkeshögskoleutbildningar

En yrkeshögskoleutbildning är oftast mellan 200-400 yh-poäng, det vill säga cirka 1-2 år.

Som CAD-konstruktör är du specialist på att modulera och utveckla produkter inom ett stort antal områden från hushållsprodukter till fordon. CAD-modeller används bland annat för att visualisera produkter innan fysisk tillverkning. Utbildningen ger bland annat kunskaper inom konstruktionsteknik, design, mekanik, tillverknings- och produktionsteknik som är nödvändiga verktyg för att kunna skapa bra konstruktioner. Efter examen kan du arbeta som CAD-konstruktör eller CAD-ritare.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om och ansök till utbildningen CAD-konstruktörlänk till annan webbplats

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i ett skiftlag med att övervaka produktion, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Genom att utbildningen erbjuder tre olika inriktningar, kan du välja att specialisera dig efter eget intresse eller arbetsmöjligheter i just dina hemtrakter.

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft-/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och kemisk industri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i.

Utbildningsort: Distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn
Utbildningsanordnare: Nova Utbildning, Oskarshamns kommun
Läs mer om utbildningen drifttekniker/processoperatör

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om inneklimat och driftsäkerhet.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: KYH Anywhere
Läs mer om utbildningen fastighetsingenjör tekniska system

Som frontend-utvecklare är du en problemlösare som är med och skapar framtidens teknik. Du ansvarar för att utveckla responsiva, lättnavigerade och effektiva webblösningar.

Din spetskompetens är JavaScript, HTML och CSS3, men du arbetar med allt från kod till gränsnittsdesign. Dina programmeringskunskaper i kombination med din förståelse för design och användarvänlighet gör dig hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om och ansök till utbildningen frontend-utvecklarelänk till annan webbplats

Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, för att arbeta som fältservicetekniker. Du får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning. I utbildningen ingår också truckförarutbildning.

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Läs mer om och ansök till utbildningen fältserviceteknikerlänk till annan webbplats

Alla företag och verksamheter sysslar med inköp. Den här utbildningen passar dig som är kommunikativ, utåtriktad och analytisk. Du trivs med att ha kontakter, både externt och internt. Du är strukturerad och noggrann samt har förmågan att se saker ur olika perspektiv.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska samtliga steg i inköpsprocessen. Du ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler. Kort sagt – du blir väl förberedd för yrkesrollen som inköpare.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: NBI
Läs mer om och ansök till utbildningen Inköp och supply management länk till annan webbplats

Som Javautvecklare arbetar du som programmerare och skriver kod i främst det plattformsoberoende programmeringsspråket Java. Med hjälp av Java kan du skapa olika typer av mjukvarusystem, allt från serverbaserade backend-system och webblösningar till olika inbyggda system och mobila applikationer.

Utbildningsort: Växjö eller Ronneby
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Lär mer om och ansök till utbildningen Javautvecklarelänk till annan webbplats

I rollen som Logistics Planner kommer du att arbeta med att planera, styra och kontrollera material-, informations- och betalflöden. Du arbetar utifrån en helhetssyn, det vill säga allt från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund.

Det råder stor efterfrågan på skickliga logistiker med både teoretisk och praktisk kompetens och bra problemlösningsförmåga. Efter utbildningen kan du arbeta som t ex logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator och Supply Planner.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: NBI
Läs mer om och ansök till utbildningen Logistics plannerlänk till annan webbplats

Det är stor efterfrågan på specialistkunskaper inom löneområdet i kombination med systemförståelse. Den här utbildningen ger dig kunskaper inom lön, ekonomi och personal, samtidigt som du förbereds på att kunna arbeta konsultativt och möta framtidens krav på effektivisering och smart systemanvändning.

Dagens löneprocess är komplex och ställer höga krav på lönekonsulten, som dessutom får en alltmer strategisk och coachande roll. Arbetet är ofta självständigt med stort eget ansvar och med en rådgivande funktion till övriga organisationen. För dig som studerar till lönekonsult finns stora möjligheter att forma din egen karriär. Lön betalas ut i alla branscher och du kan jobba i offentlig verksamhet eller privat, med löneuppdrag ”in house” eller via outsourcing, på ett litet eller stort företag.

Utbildningsort: Växjö eller Ljungby
Utbildningsanordnare: Montico AB
Läs mer om och ansök till utbildningen Lönekonsult med systeminriktninglänk till annan webbplats

Utbildningen till medicinsk sekreterare ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra en säker medicinsk dokumentation. Efter avslutad utbildning har du kunskap att utföra ett kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Du kan arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare, kliniksekreterare, projektledare eller administratör.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om och ansök till utbildningen Medicinsk sekreterarelänk till annan webbplats

Behovet av produktionsledare med rätt kompetens är stort. Den här utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar inom produktion och vill utvecklas och ta steget mot en produktionsledarroll.

Utbildningens upplägg och innehåll är skräddarsytt för att du ska kunna kombinera arbete och studier. Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete mellan dig och din arbetsgivare som en kompetensutvecklingsinsats.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Montico AB
Läs mer om och ansök till utbildningen Produktionsledarelänk till annan webbplats

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom psykiatriområdet. Du får spetskompetens när det gäller arbetet med olika psykiska sjukdomar. Du kommer kunna utvecklas för att bli specialist inom vuxenpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård samt för arbetet inom olika kommunala verksamheter som ger stöd både i hemmet och på boende.

Under din utbildning kommer du praktisera i både regional och kommunal verksamhet och på det sätt få en unik förståelse hur detta samarbete fungerar. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom psykiatri, eller boendestödjare inom kommunal verksamhet med ökade ansvarsområden.

Utbildningsort: Distans (Växjö)
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om och ansök till utbildningen Psykiatrispecialiserad undersköterskalänk till annan webbplats

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivare att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: KYH Anywhere
Läs mer om utbildningen Redovisningskonsult

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med försäljning och marknadsföring. Det är en bred säljutbildning där du studerar både företagsförsäljning och marknadsföring, vilket ger dig gedigen branschkunskap och kompetens inom båda områdena.

Det råder brist på företagssäljare med kunskap om båda delarna. Som företagssäljare säljer du varor eller tjänster till andra företag. I branschen kallas det för att sälja ”business to business”, B2B.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Affärshögskolan
Läs mer om och ansök till utbildningen Sales and Marketinglänk till annan webbplats

Utbildningen ger dig kompetenser för att ansvara för och utföra installation, driftsättning, felsökning och problemlösning på mekatroniska system. Du kan agera självständigt i affärssituationer även internationellt.

Din blivande yrkesroll kan vara resande servicetekniker, automationstekniker, servicetekniker för hissar, servicetekniker för maskiner, underhållstekniker, drifttekniker, servicetekniker inom el eller programmering - det finns många möjliga inriktningar och arbetsmarknaden saknar och behöver ständigt nya servicetekniker

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: IRC Yrkeshögskolan Ljungby
Läs mer om och ansök till utbildningen Serviceteknikerlänk till annan webbplats

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer att förbereda dig på att möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda barn. Utbildningen kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam med sjuksköterska, barnmorska eller läkare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, exempel BB/ förlossning och neonatalavdelningar.

Utbildningsort: Distans (Växjö)
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om och ansök till utbildningen Specialistundersköterska (barn-ungdom)länk till annan webbplats

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Utbildningsort: Distans
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om och ansök till utbildningen Specialistundersköterska operationlänk till annan webbplats

En inköpare/upphandlare har en nyckelroll då de ska kunna koppla ihop organisationens behov i form av volym och kvalité för att kunna nå den bästa affärsmässiga lösning med marknadens leverantörer.

Det första året på utbildningen fokuserar på att ge studenterna kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Årskurs två fokuserar mer på Strategiskt inköp samt tillämpningskurser inom exempelvis projektledning, affärsengelska, förhandling, hållbarhet samt affärsmannaskap. Varje årskurs avslutas med praktik ute på inköps- och upphandlingsfunktionerna.

Utbildningen passar dig som har jobbat några år, är driven och klarar av att ta ansvar samt har en känsla för affärer. Efter avslutad utbildning kan du jobba i såväl privat som offentlig sektor i roller som strategisk inköpare, upphandlare, inköpare mm.

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: OneAcademy i samarbete med CIL Ljungby.
Läs mer om och ansök till utbildningen Strategiskt inköp och upphandlinglänk till annan webbplats

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Utbildningsort: Växjö med satellitort Varberg
Utbildningsanordnare: KUI Yrkeshögskola
Läs mer om och ansök till utbildningen Stödpedagoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tandsköterskan arbetar i vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bland annat lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som till exempel receptionsarbete.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om och ansök till utbildningen Tandsköterskalänk till annan webbplats

En teknikinformatör instruerar och förklarar komplex teknologi så att användaren förstår och kan ta till sig informationen. Arbetet som teknikinformatör innefattar att designa, skapa och underhålla olika typer av teknisk information, med allt från online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer med mera.

Utbildningsort: Växjö eller distans
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om och ansök till utbildningen Teknikinformatörlänk till annan webbplats

Är du intresserad av internationell handel, e-handel och logistiska flöden? Då är vår tvååriga yrkesutbildning värdeskapande logistik rätt val för dig. Du får kunskap i hur man effektiviserar varuflöden och vilka regler, lagar och avtal som styr internationell handel.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna skapa effektiva logistiklösningar utifrån strategi och ledarskap. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. Tänkbara yrkesroller efter examen kan vara: logistikutvecklare, logistiker, transportplanerare, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare eller speditör.

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan Jönköping i samarbete med CIL Ljungby.
Läs mer om och ansök till utbildningen Värdeskapande logistiklänk till annan webbplats

Utbildningen leder till yrken inom kyl- och värmepumpsteknik i allmänhet och värmepumpstekniker i synnerhet då denna teknik är i fokus under utbildningen. En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som har fått stort genomslag det senaste decenniet.

Behovet av medarbetare med en god teknisk utbildningsnivå är stort. Utbildningen ger dig både en bredd och djup för att som tekniker installera, serva och ge råd om bästa tekniken. Du får också möjlighet att certifiera dig inom köldmedier.

Utbildningsort: Markaryd
Utbildningsanordnare: Markaryds kommun, Kunskapscentrum Markaryd
Läs mer om och ansök till utbildningen Värmepumpsteknikerlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020
Växjölöftet yrkeshögskola