Utbildningar i Kronobergs län

Är du ute i arbetslivet och känner att det är dags att ta ett steg till? Vill du tillbringa max 2 år på en utbildning som ger dig goda möjligheter till att hitta ett bra jobb efter examen? Här hittar du utbildningar i Kronobergs län.

Till dig som ska söka till yrkeshögskolan:

  • Du ansöker hos respektive utbildningsanordnare.
  • Ansökningsförfarandet kan se olika ut – läs noga igenom vad som gäller hos varje enskild anordnare så att du inte missar något.
  • Sista ansökningsdatum kan variera beroende på vilken utbildningsanordnare det är.
  • Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontakta utbildningsanordnaren i tidigt skede och informera om vilka insatser som kan behövas.

Utbildningar att söka:

Här listar vi aktuella utbildningar att söka. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och löpande ändringar. Kontakta alltid anordnaren vid utbildningsspecifika frågor.

Drifttekniker / Processoperatör, 400 p

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt.

En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Genom att utbildningen erbjuder tre olika inriktningar, kan du välja att specialisera dig efter eget intresse eller arbetsmöjligheter i just dina hemtrakter.

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och kemisk industri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i.

Utbildningsort: Distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn
Utbildningsanordnare: Nova Utbildning, Oskarshamns kommun
Läs mer om utbildningenöppnas i nytt fönster

Fastighetsingenjör tekniska system, 415 p

En fastighetsingenjör har ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Du säkerställer även krav på driftsekonomi, energiprestanda och energieffektivisering samt hyresgästens önskemål om innerklimat och driftsäkerhet.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet Yrkeshögskola
Utbildningsanordnare: KYH Anywhere
Läs mer om utbildningenöppnas i nytt fönster

Redovisningskonsult, 400 p

Det finns ett stort behov av redovisningskonsulter och det beror främst på pensionsavgångar och på att antalet nya företag ökar. Du lär dig bland annat om löpande bokföring och bokslutsarbete samt att stötta arbetsgivaren att upprätta bokslut, årsbokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer.

Satellitort: Växjö genom Växjölöftet Yrkeshögskola
Utbildningsanordare: KYH Anywhere
Läs mer om utbildningenöppnas i nytt fönster

Värdeskapande logistik, 400 yhp - PLATSER KVAR!

Är du intresserad av internationell handel, e-handel och logistiska flöden? Då är vår tvååriga yrkesutbildning värdeskapande logistik rätt val för dig! Du får kunskap i hur man effektiviserar varuflöden och vilka regler, lagar och avtal som styr internationell handel.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna skapa effektiva logistiklösningar utifrån strategi och ledarskap. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. Tänkbara yrkesroller efter examen kan vara: logistikutvecklare, logistiker, transportplanerare, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare eller speditör.

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan Jönköping i samarbete med CIL Ljungby.
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikinformatör, 230p - PLATSER KVAR!

En Teknikinformatör instruerar och förklarar komplex teknologi så att användaren förstår och kan ta till sig informationen. Arbetet som Teknikinformatör innefattar att designa, skapa och underhålla olika typer av teknisk information, med allt från online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer med mera.

Utbildningsort: Växjö eller distans
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Javautvecklare, 400p

Som Javautvecklare arbetar du som programmerare och skriver kod i främst i det plattformsoberoende programmeringsspråket Java. Med hjälp av Java kan du skapa olika typer av mjukvarusystem, allt från serverbaserade backend-system och webblösningar till olika inbyggda system och mobila applikationer.

Utbildningsort: Växjö eller Ronneby
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CAD-konstruktör, 400p

Som CAD-konstruktör är du speciallist på att modulera, utveckla produkter inom ett stort antal områden från hushållsprodukter till fordon. CAD-modeller används bland annat för att visualisera produkter innan fysisk tillverkning. Utbildningen ger bla. kunskaper inom konstruktionsteknik, design, mekanik, tillverknings- och produktionsteknik som är nödvändiga verktyg för att kunna skapa bra konstruktioner. Efter examen kan du arbeta som CAD-konstruktör eller CAD-ritare.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frontend-utvecklare, 400 p

Som frontendutvecklare är du en problemlösare som är med och skapar framtidens teknik. Du ansvarar för att utveckla responsiva, lättnavigerade och effektiva webblösningar.

Din spetskompetens är JavaScript, HTML och CSS3, men du arbetar med allt från kod till gränsnittsdesign. Dina programmeringskunskaper i kombination med din förståelse för design och användarvänlighet gör dig hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: EC Utbildning AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Produktionsledare, tillverkande industri, 220p

Behovet av produktionsledare med rätt kompetens är stort! Den här utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar inom produktion och vill utvecklas och ta steget mot en produktionsledarroll.

Utbildningens upplägg och innehåll är skräddarsytt för att du ska kunna kombinera arbete och studier. Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete mellan dig och din arbetsgivare som en kompetensutvecklingsinsats.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Montico AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner, 400p

Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, för att arbeta som fältservicetekniker. Du får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning. I utbildningen ingår också truckförarutbildning.

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lönekonsult, 300p

Som lönekonsult arbetar du med löneadministration, ekonomi och ibland även frågor kring HR. Att jobba med lön innebär ett ofta självständigt arbete med stort ansvar. Behovet av kompetens inom lön är enormt stort, sysselsättningen stiger och företagstjänster är en av de starkaste branscherna i näringslivet.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Affärshögskolan
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medicinsk sekreterare, 400 p

Utbildningen till medicinsk sekreterare ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter till att kunna utföra en säker medicinsk dokumentation. Efter avslutad utbildning har du kunskap att utföra ett kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter.
Du kan arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare, kliniksekreterare, projektledare eller administratör.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sales and Marketing B2B, 400p

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med försäljning och marknadsföring. Det är en bred säljutbildning där du studerar både företagsförsäljning och marknadsföring, vilket ger dig gedigen branschkunskap och kompetens inom båda områdena. Det råder brist på företagssäljare med kunskap om båda delarna. Som företagssäljare säljer du varor eller tjänster till andra företag. I branschen kallas det för att sälja ”business to business”, B2B.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Affärshögskolan
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servicetekniker, 400p

Utbildningen ger dig kompetenser för att ansvara för och utföra installation, driftsättning, felsökning och problemlösning på mekatroniska system. Du kan agera självständigt i affärssituationer även internationellt.

Din blivande yrkesroll kan vara resande servicetekniker, automationstekniker, servicetekniker för hissar, servicetekniker för maskiner, underhållstekniker, drifttekniker, servicetekniker inom el eller programmering - det finns många möjliga inriktningar och arbetsmarknaden saknar och behöver ständigt nya servicetekniker

Utbildningsort: Ljungby
Utbildningsanordnare: IRC Yrkeshögskolan Ljungby
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård, 200p

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Utbildningsort: Distans
Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandsköterska, 325p

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tandsköterskan arbetar i vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bland annat lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som till exempel receptionsarbete.

Utbildningsort: Växjö
Utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmepumpstekniker, 300p

Utbildnigen leder till yrken inom Kyl- och värmepumpsteknik i allmänhet och Värmepumpstekniker i synnerhet då denna teknik är i fokus under utbildningen. En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som har fått stort genomslag det senaste decenniet.
Behovet av medarbetare med en god teknisk utbildningsnivå är stort. Utbildningen ger dig både en bredd och djup för att som tekniker installera, serva och ge råd om bästa tekniken. Du får också möjlighet att certifiera dig inom köldmedier.

Utbildningsort: Markaryd
Utbildningsanordnare: Markaryds kommun, Kunskapscentrum Markaryd
Läs mer om utbildningen och ansöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enstaka kurser

Från och med hösten 2017 finns det möjlighet att gå enstaka kurser inom pågående yrkeshögskoleutbildningar. Kontakta utbildningsanordnarna för aktuellt utbud. Kurserna är kostnadsfria, men kostnader för litteratur tillkommer i regel. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar mellan kurserna.

Bedömning av behörighet till enstaka kurs och eventuellt urval följer samma process som vid ordinarie antagning. Antal platser som erbjuds varierar från kurs till kurs. Efter genomgången kurs med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola