Kursplan

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

 • Processtekniskt arbete, 40 YH-poäng
 • Energiteknik, 30 YH-poäng
 • Processteknik I, 45 YH-poäng
 • Processteknik II, 35 YH-poäng
 • Processtyrning, 45 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 15 YH-poäng (processtekniskt arbete)
 • Lärande i arbete 2, 20 YH-poäng (industriella processer)

År 2

 • Underhållsteknik, 20 YH-poäng
 • Massa- och pappersteknik, 55 YH-poäng (valbar kurs)
 • Råvaror och processer, 55 YH-poäng (valbar kurs)
 • Produktion och distribution av värme, 55 YH-poäng (valbar kurs)
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 70 YH-poäng (drift och underhåll)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020
Förskola och skola