Kursplan

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

 • Ekonomi och projektledning för fastighetstekniker, 20 YHP
  Här får du lära dig om att tolka ekonomiska underlag för beslutsfattande.
 • Energieffektivisering, 15 YHP
  I den här kursen lär du dig om olika energieffektivsieringsområden.
 • Entreprenadjuridik, 15 YHP
  I den här kursen får du kunskap om Upprättande av förfrågningsunderlag, anbud och olika avtal.
 • Fastighetens tekniska system 1, 50 YHP
  Du får lära dig att självständigt ansvara för fastighetens styrning och drift av kyl- och värmetekniska installationer.
 • Inneklimat och inne- och utemiljö, 25 YHP
  Här får du lära dig om de inneklimatfaktorer som påverkar människans hälsa och upplevda komfort.
 • Lärande i Arbete 1, 50 YHP
  Under din första LIA får du yrkesbaserad kunskap på en arbetsplats och du lär dig att arbeta mer och mer självständigt.
 • Verksamhetsdokumentation, 10 YHP
  Efter avslutad kurs kommer du ha kunskap om såväl bakgrund och historik om systematiskt arbetsmiljöarbete.

År 2

 • Arbetsledning och kommunikation i arbetslivet, 20 YHP
  Den här kursen handlar om att bland annat kunna handleda och vägleda entreprenörer och agera professionellt i mötet med kollegor och kunder.
 • Byggteknik, 15 YHP
  I den här kursen får du lära dig om hur lika byggnaders konstruktion påverkar energiförbrukningen och om moderna byggmetoder.
 • Drift och underhållsteknik fastighet, 50 YHP
  Här får du lära dig om drift och underhåll av olika tekniska installationer i fastigheter.
 • Fastighetsägarens egenkontroll, 10 YHP
  Du får kunskap om att värdera egenkontrollsskyldigheter och planera, följa upp och förbättra en fastighets status.
 • Fastighetens tekniska system 2, 50 YHP
  Här får du kunskap om logiken kring styr och reglerteknik för installationstekniska system.
 • Lärande i Arbete 2, 55 YHP
  Under din andra LIA får fördjupad förståelse för din yrkesroll och efter avslutad kurs ska du kunna arbeta som yrkesrollen.
 • Examensarbete, 30 YHP
  I den här kurser skriver du ett projektbaserat arbete utifrån din blivande yrkesroll.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Förskola och skola