Lärande i arbete

Yh-utbildningar varvar teori med praktik. Praktiken kallas för LIA (Lärande i arbete) och är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning.

LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där den studerande får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten och utveckla sin praktiska yrkesteori på ett av regionens tongivande företag inom branschen.

Utifrån sin kompetens ska den studerande delta i arbetet och efterhand självständigt utföra arbetsuppgifter. Det är mycket viktigt att den studerande själv aktivt tar ansvar för att Lärande i Arbete genomförs med god kvalitet.

Den studerande följer den dagliga verksamheten och har också med sig en uppgift från skolan. På IT-infrastrukturspecialist har våra studerande sammanlagt 24 veckor LIA fördelat på tre olika delkurser.

Lärande I Arbete - HT

År 2: LIA 2 - Understödjande system v. 42-49, 8 veckor, 40 poäng

I denna andra LIA-period  fördjupar sig den studerande på sin LIA-plats inom området understödjande system. Huvudmålet med denna LIA-period är att den studerande ska:

Skaffa sig goda kunskaper kring hur verksamheten tar fram, installerar, konfigurerar och administrerar lösningar inom samverkanslösningar och klienthantering.

Resultatet av dessa studier sammanfattas i en rapport som överlämnas till LIA-företagets handledare och utbildningssamordnaren.

Arbetet utförs enskilt eller i grupp, på ett företag eller i en organisation. Handledare finns som stöd och bedömer den studerande efter avslutad LIA.

Lärande I Arbete - VT

År 2: LIA 3 - Säker infrastruktur v. 13-20, 8 veckor, 40 poäng

I denna sista LIA-period  fördjupar sig den studerande på sin LIA-plats inom området Säker infrastruktur. Huvudmålet med denna LIA-period är att den studerande ska: 

Skaffa sig goda kunskaper kring hur verksamheten bygger och förvaltar befintlig infrastruktur med avseende på att uppnå god sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Resultatet av dessa studier sammanfattas i en analysrapport som överlämnas till LIA-företagets handledare och utbildningssamordnaren.

Arbetet utförs enskilt eller i grupp, på ett företag eller i en organisation. Handledare finns som stöd och bedömer den studerande efter avslutad LIA.

Vill Ni agera LIA-företag, utveckla morgondagens IT-kompetens och samtidigt säkra framtida komptetensbehov och efterfrågan? Hör av Er till utbildningsledaren. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2018
Förskola och skola