Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Kursplan

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

 • Ekonomistyrning, 20 YHP
  Du får kunskaper om metoder och verktyg som används för att styra och planera en verksamhet. Den innehåller bland annat likviditetsbudgetering, nyckeltal och kalkylering.
 • Ekonomistyrning fördjupning, 30 YHP
  Du får lära dig om målformulering, budgetering, uppföljning och styrning. Här används även kalkylprogram.
 • Juridik, 50 YHP
  I den här kursen får du lära dig om rättsregler och lagtexter.
 • Konsultrollen, 15 YHP
  Den här kursen ger dig kompetens i att utöva ett konsultativt arbetssätt.
 • Lärande i Arbete 1, 50 YHP
  Under första LIAn ges en inblick i branschen och yrkesrollen och du får arbeta både i team och självständigt.
 • Redovisning, 25 YHP
  Du får kunskaper inom företagsredovisning och om redovisningssystem. Du lär dig även om redovisning i olika bolagsformer, reskontra och lagerbokföring.

År 2

 • Affärsengelska med yrkesinriktning, 15 YHP
  I den här kursen får du lära dig om de vanligaste ekonomiska termerna inom redovisning.
 • Beskattningsrätt, 50 YHP
  Här får du lära dig om beskattningsregler för inkomstlagen.
 • Redovisning fördjupning och bokslut, 65 YHP
  Du får möjligheten att upprätta ett bokslut och självständigt driva en bokslutsprocess. Du använder datoriserade system för redovisning och bokslut.
 • Lärande i Arbete 2, 50 YHP
  Under din andra LIA ges du möjlighet att arbeta självständigt på en arbetsplats inom din yrkesroll.
 • Examensarbete, 30 YHP
  Här skrivs ett självständigt examensarbete inom yrkesrollen och dess bransch.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Förskola och skola