Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Läs mer om Myndigheten för yrkeshögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020
Förskola och skola