BIM-samordnare Distans

Yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande! Dagens och morgondagens byggande sker inte längre bara med ritningar på regnvått papper och bullrande verktyg och maskiner, utan snarare med avancerade digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning.

Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, där vi mer och mer bygger in avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesroller i byggandet kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation. Under utbildningen får du lära dig att hantera programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering.

Som BIM-samordnare kommer du att inneha en central roll i projekt med många inblandade. Du kommer att se till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. BIM-samordnaren samverkar med arkitekter, beställare och konsulter som är specialiserade inom exempelvis installationer, landskap, infrastruktur och annat som är relevant i projektet, för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Yrkesrollen kommer att utvecklas starkt, eftersom resan med BIM just har börjat!

Utbildningens distansupplägg

YouTube Visningbild

Vi samarbetar med Yrkesakademin kring den här utbildningen som är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt åtta obligatoriska fysiska träffar i Växjö under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen genomförs via Yrkesakademins lärplattform och webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Kom ihåg att ange Växjö som studieort när du ansöker.

 

Senast uppdaterad: 4 mars 2022