Bygglovshandläggare Distans

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden.

Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Utbildningens distansupplägg

YouTube Visningbild

Vi samarbetar med Yrkesakademin kring den här utbildningen som är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tio obligatoriska fysiska träffar i Växjö under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen genomförs via Yrkesakademins lärplattform och webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

Kom ihåg att ange Växjö som studieort när du ansöker.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022