Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 26 november gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Vuxnas lärande

Vuxnas lärande erbjuder teoretiska kurser inom svenska för invandare (SFI), grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Vi har också Lärvux för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Vuxnas lärande ansvarar också för samhällsorientering för nyanlända i Växjö kommun.

Växjö kommuns utbildningar inom Vuxnas lärande kommer att avvecklas vid årsskiftet 2020/2021

Onsdagen den 12 augusti beslutade nämnden för arbete och välfärd att Vuxnas lärande, den vuxenutbildning som bedrivs i kommunens egna regi, ska fasas ut. Beslutet innebär att Vuxnas lärande under hösten kommer att fasa ut sin verksamhet inom svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.

Kommunala Vuxnas lärande har varit en av ungefär 15 utförare. Inom SFI har Vuxnas lärande varit tredje störst och inom vuxenutbildning fjärde störst. Övriga utbildningsanordnare kommer att ha kvar sin verksamhet som tidigare. Alla kurser och utbildningsformer som funnits tidigare, finns också kvar efter att Vuxnas lärande avvecklats vid årsskiftet.

Klassrumsundervisningen öppnar den 12 augusti

Vuxnas lärande återupptar nu klassrumsundervisningen för elever i SFI, grundläggande och gymnasiala kurser. Detta gäller från och med onsdagen den 12 augusti 2020.

Du kommer få information av din lärare om exakt tidpunkt för din start här på Its learning och Lunis. Informationen kommer senast den 10 augusti.

Lärplattformarna Its learning och Lunis kommer även i fortsättningen att vara digitala kommunikationslänkarna mellan lärare och elever.

Undervisning under coronapandemin

För att undvika smittspridning av Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller handhygien och socialt avstånd. Vid behov delas större grupper och klasser, samt antalet undervisningspass per vecka upp för att minska smittpridningen av Covid-19.

Har du symtom på corona, stanna hemma och kontakta din lärare eller mejla oss på vuxnaslarande@vaxjo.se

Classroom education resumes 12 August

Vuxnas lärande resumes the classroom education in sfi, elementary and upper secondary level from 12 August 2020.

Your teacher will inform you about the start time here on Its learning/Lunis, at 10 August at the latest.

Our learning platforms Its learning and Lunis continues as the digital communication links between teachers and learners.

Teaching during the corona pandemic

To avoid infectivity by Covid-19 we follow the authorities’ recommendations regarding hygiene and social distancing. If needed, large classes/groups will be divided, and the number of weekly lessons will be reduced.

If you have symptoms of corona, stay at home and contact your teacher. or send an e-mail to vuxnaslarande@vaxjo.se

Välkommen!/Welcome!

Mats Höglund
Rektor/principal
Vuxnas lärande

Vuxnas lärandes lokaler

Vuxnas lärandes lokaler finns på Kungsgatan 9 i Växjö.

Hos oss kan du läsa på många olika sätt. Vi erbjuder kurser på dagtid med undervisning flera gånger i veckan. Vi har också kvällskurser och kurser med individuellt upplägg för dig som arbetar vid sidan av studierna. Texteverkstaden är bra för dig som behöver extra hjälp med skrivandet. Oavsett vilket studieupplägg du väljer finns här alltid kunniga, erfarna och behöriga lärare till din hjälp.

Våra lokaler ligger på Kungsgatan mitt i Växjö, på gångavstånd till buss och tåg. Här är lärare, rektor och administration samlade. I vårt lärcentrum finns både undervisningslokaler och studieplatser, där du kan arbeta med skoluppgifter, ensam eller tillsammans med dina kurskamrater. Varje dag finns lärare på plats i lärcentret, för att ge dig handledning i studierna. Vi har en modern IT-miljö med nya datorer, programvaror och nätverk. Vår lärplattform Itslearning kommer att vara till stor hjälp i dina studier.

Vuxnas lärande har en lång tradition av vuxenutbildning och vi kan vårt jobb. Vi sätter alltid eleven i fokus. Väljer du Vuxnas lärande lovar vi att göra vårt bästa för att du ska nå dina mål. Här finns alltid en lärare nära!

Kom gärna och hälsa på så berättar vi mer.

Nyheter - Vuxnas lärande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020
Förskola och skola