Matematik grund

Matematik grund sammanfattar grundskolans matematik och ger dig kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om användning av tal och räkning inom geometri, algebra, procent, funktioner, statistik och sannolikhetslära. Kursen förbereder dig för studier på gymnasienivå.

Matematik grund, 600 poäng (GRNMAT2)

Det krävs inga förkunskaper för att läsa grundläggande matematik. När du söker kursen kan du ansöka om att göra ett nivåtest och efter det placeras du, i samråd med en lärare, i den delkurs som passar dig och dina förkunskaper. Annars sker placering i lämplig delkurs, vid kontakt med läraren före eller i början av kursen.

Matematik grund omfattar totalt 600 poäng. Kursen är indelad i fyra delkurser enligt följande:

  • Delkurs 1 100 p
  • Delkurs 2 100 p
  • Delkurs 3 200 p
  • Delkurs 4 200 p

Efter varje avklarad delkurs får du ett betyg (F-A). För att läsa vidare på nästa delkurs måste du klara den underliggande kursen.

Förkunskaper

Inga

Studieform

På plats: grupp

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Dan Stenberg
E-post: dan.stenberg@vaxjo.se

Matematik nationell delkurs 1, 100 poäng (GRNMATA)

Kursen tränar dig på att räkna matematik som du behöver i vardagen. Du lär dig bland annat mer om tal och räkning inom heltal och enkla bråk. Du får lära dig grundläggande geometri, statistik och sannolikhetslära. Du lär dig att använda miniräknare för att göra beräkningar. Kursen behandlar också överslagsräkning, huvudräkning samt skriftliga metoder för beräkningar.

Delkurs 1 är den första nationella delkursen i ämnet matematik på grundläggande nivå.

Förkunskaper

Inga

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Dan Stenberg
E-post: dan.stenberg@vaxjo.se

Matematik nationell delkurs 2, 100p (GRNMATB)

Kursen bygger på delkurs 1 och du lär dig mer om tal och räkning inom heltal, decimaltal och enkla bråk. Du får bland annat lära dig mer om geometriska former, statistik och sannolikhetslära. Du lär dig att använda miniräknare för att göra beräkningar. Kursen behandlar också överslagsräkning, huvudräkning samt skriftliga metoder för beräkningar.

Förkunskaper

Delkurs 1 eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Dan Stenberg
E-post: dan.stenberg@vaxjo.se

Matematik nationell delkurs 3, 200p (GRNMATC)

Kursen bygger på delkurs 2 och du lär dig mer om positionssystemet och räkning med tal i decimal- och bråkform. Du får bland annat lära dig att lösa ekvationer, grundläggande procenträkning och bestämma area och omkrets av geometriska figurer. Du lär dig att använda miniräknare för att göra beräkningar. Kursen behandlar också överslagsräkning, huvudräkning samt skriftliga metoder för beräkningar.

Förkunskaper

Delkurs 2 eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Dan Stenberg
E-post: dan.stenberg@vaxjo.se

Matematik nationell delkurs 4, 200p (GRNMATD)

Kursen ger dig matematikkunskaper motsvarande årskurs 9 i grundskolan. Du får fördjupade kunskaper inom bland annat geometri, procent, funktioner och algebra. Du lär dig att göra beräkningar med negativa tal och andra reella tal. Du får träna mer på överslagsräkning, huvudräkning samt beräkningar med miniräknare och annan digital teknik. Du lär dig metoder för ekvationslösning och komplex problemlösning.

Matematik delkurs 4 är den avslutande delkursen och ger ett samlat betyg i matematik på grundläggande nivå.

Förkunskaper

Delkurs 3 eller motsvarande

Studieform

På plats: gruppe eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Dan Stenberg
E-post: dan.stenberg@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020