Svenska som andraspråk grund

Svenska som andraspråk grund är steget efter sfi. I kursen får du som har annat modersmål än svenska fortsätta utveckla dina kunskaper i det svenska språket.

Du får träna på att kommunicera på svenska, både skriftligt och muntligt, och lära dig olika strategier som du kan använda när språkkunskaperna inte räcker till. I kursen får du också läsa olika typer av texter, skönlitteratur och sakprosa, som ger dig kunskaper om samhälls- och livsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang där svenska används. Du får också lära dig att söka, värdera och använda information från olika källor.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser, och varje delkurs bygger vidare på de kunskaper som du tillägnat dig i tidigare kurs. Delkurserna är uppdelade enligt följande:

  • Delkurs 1 100 poäng
  • Delkurs 2 200 poäng
  • Delkurs 3 200 poäng
  • Delkurs 4 200 poäng

Svenska som andraspråk grund (sas)

Förkunskaper

Svenska för invandrare (sfi)

Studieform

På plats: grupp och kväll

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare sas grund

Emma Edh
E-post: emma.edh@vaxjo.se

Studieformer

Sas grund dag/grupp (heltid, totalt 700 p + orienteringskurs i studieteknik 100 p)

Svenska som andra språk grund på dagtid innebär lärarledd undervisning fyra gånger i veckan, sammantaget 12 timmar. Parallellt med delkurs 1 läser du en kurs i studieteknik (100 poäng).

Utöver undervisningen krävs mycket eget arbete med hemuppgifter. Följer du kursplaneringen klarar du alla fyra delkurserna + studieteknikkursen på sammantaget 40 veckor. Vid behov kan individuella upplägg göras.

Sas grund kväll (halvtid, totalt 700 p)

Svenska som andra språk grund på kvällstid innebär lärarledd undervisning två kvällar i veckan klockan 17.00–20.00, sammantaget sex timmar. Därutöver krävs mycket eget arbete med hemuppgifter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020