Gymnasial nivå

En gymnasieutbildning är ofta vägen till arbete och vidare studier. Vuxnas lärande erbjuder gymnasiekurser i flera ämnen, som du kan läsa på olika sätt och med varierande tidsupplägg.

Hos oss kan du läsa svenska som andraspråk, svenska och engelska.

Vi erbjuder dig att läsa klassrumsbaserat på plats med undervisande lärare. Du har möjlighet till mycket undervisning i det vi kallar:

  • På plats: grupp

Eller med färre undervisningspass i:

  • På plats: individuellt upplägg

På plats: grupp

Passar dig som vill ha mycket lärarstöd. Du har lärarledda lektioner och studerar i grupp.

På plats: individuellt upplägg

Riktar sig i första hand till dig som jobbar men som vill ha kontakt med en lärare. Du deltar i undervisning, handledning, genomgångar etcetera en gång i veckan.

Du måste räkna med att mycket tid går åt till hemarbete, vilken studieform du än väljer.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå följer samma ämnes- och kursplaner som gymnasieskolan och det finns tydliga kunskapskrav för kurserna samt för de olika betygen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Förskola och skola