Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Digital bild och design

Undervisningen i digital bild och design ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för layout, design, komposition och produktion av digital bild.

Typografi och färglära är återkommande moment i kurserna. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om grafiska arbetsflöden i bildprogram och få grundläggande kunskaper i program för digital produktion. Program i kurserna är Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign och Adobe Acrobat.

Kurser inom Digital bild och design

 • Grafisk kommunikation, GRAGRA01, 100 poäng
 • Grafisk kommunikation GRAGRA02, 100 poäng
 • Grafiska arbetsflöden och analysmodeller, GRAGRA0,100 poäng

Grafisk kommunikation finns som programfördjupning på Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Industritekniska programmet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Hans Ljungdahl
E-post: hans.ljungdahl@vaxjo.se

Adress

11gården studiecenter Storgatan 83, 352 36 Växjö

Grafisk kommunikation 1, 100 poäng (kurskod GRAGRA01)

I kursen jobbar du praktiskt med både penna och digitala verktyg. Du kommer att öva på skisstekniker, layout, design, komposition och att skapa trycksaker. Typografi och färglära ingår både som praktiska och teoretiska moment. Kursen fokuserar till stor del på att ge grundläggande kunskaper i programmen Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och Adobe Indesign därför är det viktigt att delta i alla genomgångar av programmen.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Hans Ljungdahl
E-post: hans.ljungdahl@vaxjo.se

Grafisk kommunikation 2, 100 poäng (kurskod GRAGRA02)

Du kommer att få jobba med uppgifter där du t ex skapar logotyper, broschyrer och annat grafiskt material. Du kommer också att jobba med ett eget projektarbete som ska tryckas. I kursen ingår praktiskt arbete med både penna och digitala verktyg. Program som ingår är Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign och Adobe Acrobat. Typografi, färglära och bildanalys är återkommande praktiska och teoretiska moment.

Förkunskaper

Grafisk kommunikation 1, GRAGRA01, 100p

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Hans Ljungdahl
E-post: hans.ljungdahl@vaxjo.se

Grafiska arbetsflöden och analysmodeller, 100 poäng (kurskodGRAGRA0)

I kursen kommer du att få jobba med ett stort projektarbete eller två mindre arbeten som du presenterar tillsammans med en analys. Ett projektarbete kan t ex vara att skapa en grafisk profil till ett företag eller organisation. I kursen ingår praktiskt arbete med både penna och digitala verktyg. Program som ingår är Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign och Adobe Acrobat. Typografi och färglära är återkommande praktiska och teoretiska moment.

Förkunskaper

Grafisk kommunikation 2, GRAGRA02, 100p

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Hans Ljungdahl
E-post: hans.ljungdahl@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Förskola och skola