Engelska

Kurserna i engelska syftar till att utveckla dina språk- och omvärldskunskaper så att du kan, vill samt vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften.

Genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang ges du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare. Kursen syftar även till att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Engelska 5, 100 poäng (ENGENG05)

Engelska 5 bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Du tränar på kommunikation inom ämnesområden med anknytning till utbildning samt samhälls- och arbetsliv. Du lär dig att kommunicera om aktuella områden, händelser, händelseförlopp, relationer och etiska frågor och att uttrycka tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor. Du studerar innehåll och form i olika typer av fiktion. Kursen behandlar också levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Vidare studerar du engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Catarina Thestrup
E-post: catarina.thestrup@vaxjo.se

Engelska 6, 100 poäng (ENGENG06)

Engelska 6 bygger på kursen engelska 5. Du tränar på kommunikation inom konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till utbildning samt samhälls- och arbetsliv. Du lär dig att kommunicera om aktuella ämnesområden, etiska och existentiella frågor och att uttrycka tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor. Du studerar teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur och författarskap och litterära epoker. Kursen behandlar också levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Förkunskaper

Engelska 5 eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Catarina Thestrup
E-post: catarina.thestrup@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Förskola och skola