Dator- och kommunikationsteknik

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med in­stallationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Dator- och nätverksteknik, 100 poäng (Kurskod DAODAC0)

Kursen dator- och nätverksteknik omfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.

Kursen ger dig:

 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Ämnet ingår i de El- & energi-, Handels- & administration-, Industritek­niska-, Naturvetenskaps-, Teknik-, programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaeddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Datorteknik 1a, 100 poäng (Kurskod DAODAT01a)

Kursen datorteknik 1aomfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion hos dato­rer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.

Kursen ger dig:

 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Ämnet ingår i de El- & energi-, Industritek­niska-, Naturvetenskaps-, Teknik-, programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Datorteknik 1b, 100 poäng (Kurskod DAODAT01b)

Kursen datorteknik 1b omfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion hos dato­rer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.

Kursen ger dig:

 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Ämnet ingår i Handels- & administration-, Industritek­niska-, programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Förskola och skola