Webbteknik

Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till ex­empel applikationer för mobiltelefoner.

Ämnet webbteknik behandlar tekniska aspekter på olika slags mediaformat och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utveck­lare.

Webbutveckling 1, 100 poäng (Kurskod WEBWEU01)

Kursen Webbutveckling 1 omfattar kunskaper om internets historia, betydelse, terminologi och funktionalitet.

Kursen ger dig:

  • Förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplat­ser och applikationer som bygger på webbtekniker.
  • Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer samt dessa teknikers vidgade roll inom annan mjukvaruutveckling.
  • Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet för människor med olika förutsättningar.
  • Kunskaper om applikationsarkitektur, inklusive separation av olika slags logik.

Ämnet ingår i de el- & energi-, estetiska, handels- och administrations-, samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Förskola och skola