Matematik

Matematiken har en lång historia och många kulturer har bidragit till dess utveckling. Kunskaperna i matematik ger oss förutsättningar att fatta beslut i vardagen, samhället och arbetslivet.

Matematiken är ett verktyg som används inom vetenskap och många yrken. Matematiken har utvecklas ur praktiska behov såväl som ur människans nyfikenhet och lust att utforska ämnet som sådant. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer.

Matematik 1a, 100 poäng (MATMAT01a)

Kursen ger dig kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om tals användning och räkning inom geometri, algebra, procent, funktioner, statistik och sannolikhetslära.

Inom gymnasieskolan läses Matematik 1a på yrkesprogrammen.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Matematik 1b, 100 poäng (MATMAT01b)

Kursen ger dig kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om tals användning och räkning inom geometri, algebra, procent, funktioner, statistik och sannolikhetslära.

Inom gymnasieskolan läses Matematik 1b på de samhällsvetenskapliga programmen, ekonomiprogrammet och det estetiska programmet.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Sandra Svahn Eriksson
E-post: sandra.svahneriksson@vaxjo.se

Matematik 1c, 100 poäng (MATMAT01c)

Kursen ger dig kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om tals användning och räkning inom geometri, trigonometri, algebra, procent, funktioner, statistik och sannolikhetslära.

Inom gymnasieskolan läses Matematik 1c på det naturvetenskapliga och tekniska programmet.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Sandra Svahn Eriksson
E-post: sandra.svahneriksson@vaxjo.se

Matematik 2a, 100 poäng (MATMAT02a)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om geometri, algebra och ekvationer, linjära och ickelinjära funktioner.

Matematik 2a är fortsättningen på matematik 1a. Inom gymnasieskolan läses kursen främst på ett yrkesprogram.

Förkunskaper

Matematik 1a/Matematik A

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Sandra Svahn Eriksson
E-post: sandra.svahneriksson@vaxjo.se

Matematik 2b, 100 poäng (MATMAT02b)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om geometri, statistik, algebra och ekvationer, linjära och ickelinjära funktioner.

Matematik 2b är fortsättningen på matematik 1b. Inom gymnasieskolan läses kursen främst på det samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller estetiska programmet.

Förkunskaper

Matematik 1b/Matematik A

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Kurslitteratur

Litteraturlista

Matematik 2c, 100 poäng (MATMAT02c)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper som du har användning för i vardags- och samhällsliv. Du lär dig mer om trigonometri, statistik, geometri, algebra och ekvationer, linjära och ickelinjära funktioner.

Matematik 2c är fortsättningen på matematik 1c. Inom gymnasieskolan läses kursen på ett naturvetenskapligt eller tekniskt program.

Förkunskaper

Matematik 1c/Matematik A

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Matematik 3b, 100 poäng (MATMAT03b)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om algebra och funktioner. Du får lära dig nya begrepp och områden inom matematik såsom linjär optimering, derivata och integraler.

Matematik 3b är fortsättningen på matematik 2b. Kursen riktar sig främst till de som vill studera vidare inom samhällsvetenskaplig, ekonomi eller humaniora.

Förkunskaper

Matematik 2a/2b/2c/Matematik B

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Eva Henriksson
E-post: eva.henriksson@vaxjo.se

Matematik 3c, 100 poäng (MATMAT03c)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom algebra, trigonometri och funktioner. Du får lära dig nya begrepp och områden inom matematik såsom derivata och integraler.

Matematik 3c är fortsättningen på matematik 2c. Kursen riktar sig främst till dem vill studera vidare inom naturvetenskap och teknik. Den ingår även i det naturvetenskapliga basåret.

Förkunskaper

Matematik 2a/2b/2c/Matematik B

Studieform

 • Grupp
 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Eva Henriksson
E-post: eva.henriksson@vaxjo.se

Matematik 4, 100 poäng (MATMAT04)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom trigonometri, derivata och integraler. Du får lära dig nya begrepp och områden inom matematik såsom matematisk bevisföring, komplexa tal och differentialekvationer.

Matematik 4 är fortsättningen på matematik 3c. Kursen riktar sig främst till dem vill studera vidare inom naturvetenskap och teknik. Den ingår även i det naturvetenskapliga basåret.

Förkunskaper

Matematik 3b/3c/Matematik C

Studieform

 • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Eva Henriksson
E-post: eva.henriksson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Förskola och skola