Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin språkförmåga.

Goda språkkunskaper är viktigt för att klara både vidare studier, och samhälls- och arbetsliv. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor. I ämnet tränas både att läsa, prata, skriva och förstå talad svenska.

Svenska som andra språk 1, 100p (kurskod SVASVA01)

I kursen får du utveckla ditt svenska språk. Du skriver olika slags texter, som referat och debattinlägg. I kursen ingår att läsa romaner, noveller och sakprosatexter, som du samtalar och skriver om. Mycket fokus läggs på språkriktighet. Genom att arbeta muntligt och skriftligt med olika slags texter utökar du ditt ordförråd. I kursen får du också lära dig om språkliga variationer i Sverige och det svenska språket.

Svenska som andraspråk 1 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk grund eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Anja Nertyk
E-post: anja.nertyk@vaxjo.se

Svenska som andra språk 2, 100p (kurskod SVASVA02)

I kursen får du fortsätta utveckla ditt svenska språk. Du skriver olika slags texter, som referat, argumenterande och utredande texter. Du får också lära dig om retorik. I kursen ingår att läsa romaner, noveller och sakprosatexter, som du samtalar och skriver om. Mycket fokus läggs på språkriktighet. Genom att arbeta muntligt och skriftligt med olika slags texter utökar du ditt ordförråd. I kursen får du också lära dig om språkliga variationer i Sverige och det svenska språket.

Svenska som andraspråk 2 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande

Studieform

  • Grupp
  • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Lotta Elmgren
E-post: lotta.elmgren@vaxjo.se

Svenska som andra språk 3, 100p (kurskod SVASVA03)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i svenska språket. Du får lära dig om retorik och vetenskapligt skrivande, och läser, sammanställer och skriver formella texter av olika slag, till exempel argumenterande och utredande. Stor vikt läggs vid struktur och källhantering. I kursen ingår också skönlitteratur och språksociologi. Kursen förbereder dig för vidare studier och arbetslivet.

Svenska som andraspråk 3 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande

Studieform

  • Grupp
  • Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Emma Edh
E-psot: emma.edh@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Förskola och skola