Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Svenska 1, 100 poäng (Kurskod SVESVE01)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om svenska språket. Du skriver olika slags texter, som referat, debattinlägg och recensioner. I kursen ingår att läsa romaner, noveller och sakprosatexter, som du samtalar och skriver om. Retorik och språkliga variationer, till exempel dialekter, är också moment i Svenska 1.

Svenska 1 är ett gymnasiegemensamt ämne, och ingår i alla program. Svenska 1 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Susanne Ekelius Nömtak
E-post: susanne.ekeliusnomtak@vaxjo.se

Svenska 2, 100 poäng (Kurskod SVESVE02)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenska språkets grammatik och skrivregler. Du skriver olika slags texter, som referat, debattartiklar och utredande texter, med fokus på struktur och källhantering. I kursen ingår att läsa romaner och noveller, och du får kunskaper om epoker och författare. Retorik, språkhistoria och språksociologi är också moment i Svenska 2.

Svenska 2 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Svenska 1 eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Susanne Ekelius Nömtak
E-post: susanne.ekeliusnomtak@vaxjo.se

Svenska 3 100 poäng (Kurskod SVESVE03)

Kursen ger dig kunskaper om retorik och vetenskapligt skrivande. Du läser, sammanställer och skriver formella texter av olika slag, till exempel argumenterande och utredande. Stor vikt läggs vid struktur och källhantering. I kursen ingår också skönlitteratur och språkhistoria. Kursen förbereder dig för vidare studier och arbetsliv.

Svenska 3 ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Förkunskaper

Svenska 2 eller motsvarande

Studieform

På plats: grupp eller individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Emma Edh
E-post: emma.edh@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Förskola och skola