Lärvux samverkar med omsorgsförvaltningen

Lärvux har tillsammans med omsorgsförvaltningen i Växjö kommun utvecklat yrkesanknutna kurser för personer med utvecklingsstörning.Så personer som har sin dagliga verksamhet i affär eller på café kan genom en utbildning på Lärvux klara sitt jobb lite bättre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017