Kursstarter

Vuxnas lärande har kursstarter cirka var femte vecka anpassade efter vuxenutbildningens antagningsmöten. Du läser antingen på dagen eller kvällen. De flesta kurser erbjuds både på dagen och på kvällen.

Starter 2018

Svenska för invandrare (sfi)

På plats Grupp: 2/1, 5/2, 12/3, 16/4, 21/5, 25/6, 14/8, 18/9, 23/10, 27/11
Kväll: 8/1, 5/2, 12/3, 16/4, 21/5, 25/6, 14/8, 18/9, 23/10, 27/11

Grundläggande kurser

Svenska som andraspråk grund
Dag: 2/1, 12/3, 21/5, 25/6, 13/8, 22/10
Kväll: 5/2, 16/4, 25/6, 13/8, 17/9, 26/11

Engelska grund

Dag: 5/2, 16/4, 21/5,13/8, 22/10
Obs! Ingen start i engelska grund 25/6

Matematik grund
Dag:
5/2, 16/4, 21/5, 25/6, 13/8, 17/9, 22/10, 26/11

Gymnasiala kurser

Dag: 5/2, 16/4, 21/5, 25/6, 13/8, 22/10
Kväll: 2/1, 12/3, 21/5, 25/6 17/9, 26/11
Obs! Ingen start i engelska gy 22/6

 

Kursstarter 2019

Svenska för invandrare SFI

På plats/Dag: 26/2, 26/3, 30/4, 4/6, 2/7, 13/8, 24/9, 29/10, 26/11

Kväll: 25/2, 25/3, 29/4, 3/6, 1/7, 12/8, 23/9, 28/10, 25/11

Grundläggande kurser

Svenska som andraspråk

På plats/Dag: 14/1, 25/3, 3/6, 12/8, 28/10
Kväll/Flexibelt upplägg: 25/2, 29/4, 1/7, 23/9, 25/11

Engelska grund

På plats/Dag: 14/1, 25/3, 3/6, 12/8, 28/10

Matematik grund

Dag/Flexibelt upplägg: 14/1, 25/2, 25/3, 29/4, 3/6, 1/7, 12/8, 23/9, 28/10, 25/11

Gymnasiala kurser

Svenska som andraspråk 1, 2, 3

På plats/Dag: 14/1, 25/3, 3/6, 12/8, 28/10
Kväll/Flexibelt upplägg: 14/1, 25/2, 25/3, 29/4, 3/6, 1/7, 12/8, 23/9, 28/10, 25/11

Svenska 1, 2, 3

På plats/Dag: 14/1, 25/3, 3/6, 12/8, 28/10
Kväll/Flexibelt upplägg: 14/1, 25/2, 25/3, 29/4, 3/6, 1/7, 12/8, 23/9, 28/10, 25/11

Engelska 5, 6

På plats/Dag: 14/1, 25/3, 3/6, 12/8, 28/10

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Förskola och skola