Personal

Här hittar du information om skolledning och vilka lärare som undervisar i respektive ämne.

Skolledning och administration

Mats Höglund
Rektor
mats.hoglund@vaxjo.se

Emmy Thorildsson
Administratör
emmy.thorildsson@vaxjo.se

Lärare SFI, grundläggande och gymnasiala kurser

Anja Nertyk
SFI, Svenska som andraspråk grund, Svenska som andraspråk, gymnasial nivå
anja.nertyk@vaxjo.se

Björn Landin
SFI, Svenska som andraspråk grund
bjorn.landin@vaxjo.se

Catarina Thestrup
Engelska grund, Engelska gymnasial nivå, SFI
catarina.thestrup@vaxjo.se

Cecilia Lundin Danielsson
SFI, Svenska som andraspråk grund, Svenska som andraspråk gymnasial nivå
cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Dan Stenberg
Matematik grund
dan.stenberg@vaxjo.se

Elin Gustavsson
SFI, Svenska som andraspråk grund
elin.gustavsson@vaxjo.se

Emma Edh
SFI, Svenska som andraspråk grund
emma.edh@vaxjo.se

Gudrun Krooneman
SFI, Engelska grund
gudrun.krooneman@vaxjo.se

Gunilla Seltén
SFI, Svenska grund
gunilla.selten@vaxjo.se

Lotta Elmgren
SFI, Svenska som andraspråk grund, Svenska som andraspråk gymnasial nivå
lotta.elmgren@vaxjo.se

Monica Stefanson Moquist
SFI
monica.stefansonmoquist@vaxjo.se

Peggy Ohannesian
SFI
peggy.ohannesian@vaxjo.se

Susanne Blomquist
SFI kväll
susanne.blomqvist@vaxjo.se

Susanne Ekelius Nömtak
Svenska gymnasial nivå, studieteknik
susanne.ekeliusnomtak@vaxjo.se

Lärvux

För personer med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada

Helen Lehner
Speciallärare
helen.lehner@vaxjo.se

Dan Stenberg
Matematik, Historia
dan.stenberg@vaxjo.se

Gudrun Krooneman
Svenska
gudrun.krooneman@vaxjo.se

Monica Stefanson Moquist
Matematik
monica.stefansonmoquist@vaxjo.se

Samhällsorientering

Monica Thörnqvist
Samordnare
monica.thornqvist@vaxjo.se

Heider Alwandi
Lärare, samhällskommunikatör
heideraliabbas.alwandi@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020