Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Prövning vid betyget F

Får du betyget F i en kurs du läst hos oss på Vuxnas lärande har du rätt att inom ett år göra en kostnadsfri prövning hos oss. Kontakta läraren i ämnet och om vill göra en prövning.

Prövning för att höja betyg

Om du vill höja ett tidigare betyg som du fått, kan du göra en prövning. Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Förskola och skola