Studieformer

Vuxnas lärande erbjuder tre olika studieformer. Oavsett vilken studieform du väljer finns alltid en lärare nära till hands!

På plats: Grupp

För vem?

Passar dig som vill läsa i en grupp och önskar mycket tid tillsammans med din lärare. Om du ska läsa flera kurser samtidigt och kanske planerar att ta studiemedel är dagkurs ett lämpligt alternativ. Studieformen passar också dig som har behov av extra stöd av en lärare.

Upplägg

Gruppkurs inom SFI innebär 15 timmar i veckan i skolan, med undervisning varje dag. Kursstart varannan vecka.

Gruppkurs inom Svenska som andraspråk läser du på 10 veckor (totalt 40 studieveckor). Kursstart var femte vecka.

Övriga grundläggande gruppkurser läser du på halvtid. Undervisning ges två-tre gånger i veckan. Kursstart var tionde vecka.

Gruppkurs på gymnasial nivå läser du på 15 veckor. Du har undervisning två-tre gånger i veckan.

Kursstart var femtonde vecka.

På plats: Individuellt upplägg

För vem?

För dig som arbetar vid sidan av dina studier. Individuellt upplägg erbjuds inom samtliga kurser, förutom sfi och svenska som andraspråk grund.

Upplägg

Du har schemalagd tid med din lärare en gång i veckan för undervisning, handledning, redovisning etc. I denna studieform finns möjligheter till flexibelt upplägg.

Du läser antingen på 10,15 eller 20 veckor.

Kursstart var femte vecka.

Kväll (sfi, sas grund)

För vem?

Kvällskurser passar dig som jobbar dagtid och vill studera samtidigt.
OBS! Kvällskurser erbjuds endast inom sfi och svenska som andraspråk grund.

Upplägg

Du träffar din lärare tillsammans med din grupp två gånger i veckan för undervisning, handledning, genomgångar, redovisningar etc.

Kvällskurs inom sfi innebär 6 timmars undervisning i veckan.
Kursstart varannan vecka.

Kvällskurs inom Svenska som andraspråk innebär 6 timmars undervisning i veckan. Kursstart var femte vecka.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Förskola och skola