Tyck till

Vi vill att du framför dina synpunkter som rör din utbildning till oss. Kontakten med våra elever är viktig för att kunna utveckla verksamheten.

Vi genomför kontinuerligt utvärderingar av våra kurser och vår studiemiljö, och här vill vi att du deltar. Du kan också kontakta oss direkt. Gör så här!

Har du synpunkter som rör dina studier i en särskild kurs eller ämne ska du i första hand vända dig till dig lärare. Ni kan förhoppningsvis tillsammans komma fram till en lösning på dina problem. Du hittar kontaktuppgifter till alla våra lärare under Personal.

Vill du diskutera din övergripande studieplan ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare inom den kommunala vuxenutbildningen studievagledning@vaxjo.se

Har du frågor som du inte vill diskutera med din lärare eller om du har synpunkter på skolan i övrigt är du välkommen att kontakta rektor mats.hoglund@vaxjo.se

Du kan också framföra dina synpunkter till Växjölöftet vuxenutbildningn genom att skicka in din synpunkt via Växjö kommuns e-tjänst. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Förskola och skola