Samhällsorientering

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är nyanländ i Sverige och Växjö. Kursen handlar om dig och ditt nya hemland.

Du får lära dig hur samhället fungerar, om svensk demokrati och jämställdhet, om skyldigheter, rättigheter och möjligheter.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Vad innehåller kursen?

Kursen innefattar åtta teman:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Kursen omfattar totalt 100 timmar. Du träffar din lärare och kurskamrater en halv- eller heldag i veckan. Upplägget är varierat och innefattar föreläsningar, diskussionspass, gästföreläsare och studiebesök. Din aktiva medverkan är viktig och dialogen är i fokus.

Vem får delta?

Samhällsorienteringen riktar sig till nyanlända invandrare mellan 18 och 64 år som har en etableringsplan med Arbetsförmedlingen.

Var är vi?

I fina lokaler på Kungsgatan 9, plan 2, 351 12 Växjö

Vill du veta mer?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan också kontakta samordnaren för samhällsorienteringen i Växjö kommun, Monica Thörnqvist, e-post: monica.thornqvist@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Förskola och skola