Stöd i dina studier

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att klara dina kurser erbjuder Vuxnas lärande kurser och verksamheter som stöttar dig i dina studier.

Vårt öppna lärcenter

Vårt lärcentrum är en bra studiemiljö med arbetsplatser för såväl enskilda studier som grupparbeten. Nätuppkopplade datorer är fria att använda. Och det är alltid en lärare nära!

Specialpedagogiskt team

Har du behov av extra stöd finns våra två speciallärare. Tillsammans med dig och din lärare finns de under din studietid på Vuxnas lärande. Kontakta dem så berättar de mer!

Annika Sellgren
annika.sellgren@vaxjo.se

Helen Lehner
helen.lehner@vaxjo.se

Kurser som hjälper dig i dina studier

Som elev på Vuxnas lärande har du möjlighet att läsa kurser i studieteknik parallellt med att du läser andra kurser. Kurserna ger dig rätt till studiemedel men ger inte betyg.

Studieteknik och IT-kunskaper för elever på grundläggande nivå (Orienteringskurs 100 p)

Parallellt med att du studerar SAS grund delkurs 1 hos oss på Vuxnas lärande kan du läsa studieteknik, och vid behov och också IT. Du förbättrar din läs- och anteckningsteknik, lär dig hur man antecknar och hur man kommer ihåg det man lärt sig.

Lär dig plugga effektivt (Orienteringskurs 50 p)

I kursen får du konkreta tips på hur du kan förbättra din studieteknik. Du lär dig hur du ska planera dina studier, hur då får en effektiv lästeknik, hur du för bra anteckningar och hur du ska kunna komma ihåg allt du lär dig. Kursen innefattar fem träffar. Du kan välja att gå alla fem gånger eller endast delta i vissa av träffarna.

Lär dig plugga effektivt är en studiemedelsberättande orienteringskurs på 50 poäng. Kursen kan inte ingå i en gymnasieexamen.

Konversation på svenska

Du som har svenska som andraspråk har möjlighet att delta i svensk konversation. Tillsammans med lärare och studiekamrater diskuterar ni intressanta dagsaktuella frågor. Du får möjlighet att utveckla ditt svenska tal och också lära dig om det svenska samhället.

Konversationsgrupper finns på alla språkliga nivåer: Sfi, grundläggande och gymnasial nivå. Träff cirka en gång i veckan.

Textverkstaden

Välkommen till textverkstaden för att få hjälp med dina texter och inlämningsuppgifter.

Öppet för alla som läser en kurs vid Vuxnas lärande.
Fredagar klockan 11.00-12.30 i sal 319.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Förskola och skola