Stöd i dina studier

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar att klara dina kurser erbjuder Vuxnas lärande kurser och verksamheter som stöttar dig i dina studier.

Vårt öppna lärcenter

Vårt lärcentrum är en bra studiemiljö med arbetsplatser för såväl enskilda studier som grupparbeten. Nätuppkopplade datorer är fria att använda. Och det är alltid en lärare nära!

Kurser som hjälper dig i dina studier

Som elev på Vuxnas lärande har du möjlighet att läsa kurser i studieteknik parallellt med att du läser andra kurser. Kurserna ger dig rätt till studiemedel men ger inte betyg.

Studieteknik och IT-kunskaper för elever på grundläggande nivå (Orienteringskurs 100 p)

Parallellt med att du studerar SAS grund delkurs 1 hos oss på Vuxnas lärande kan du läsa studieteknik, och vid behov och också IT. Du förbättrar din läs- och anteckningsteknik, lär dig hur man antecknar och hur man kommer ihåg det man lärt sig.

Konversation på svenska

Du som har svenska som andraspråk har möjlighet att delta i svensk konversation. Tillsammans med lärare och studiekamrater diskuterar ni intressanta dagsaktuella frågor. Du får möjlighet att utveckla ditt svenska tal och också lära dig om det svenska samhället.

Konversationsgrupper finns på alla språkliga nivåer: Sfi, grundläggande och gymnasial nivå. Träff cirka en gång i veckan.

Textverkstaden

Välkommen till textverkstaden för att få hjälp med dina texter och inlämningsuppgifter.

Öppet för alla som läser en kurs vid Vuxnas lärande.
Fredagar klockan 11.00-12.30 i sal 319.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Förskola och skola