Svenska för invandrare

Svenska språket är nyckeln till Sverige. För att kunna leva och jobba här, är det viktigt att du lär dig svenska.

Tillfälligt uppehåll för sfi

Många elever söker sig till vår skola, och vi har fullt i våra lokaler. Nästa kursstart den 27 november blir den sista SFI-starten på ett tag. Så fort det finns plats öppnar vi igen!

OBS! Övriga kurser på Vuxnas lärande – SFI på kvällstid samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå kan du fortsätta söka.

Temporary pause for

For the moment it is not possible to apply for daytime SFI-courses at Vuxnas lärande. We are quite a popular school and our classrooms are full!

The next daytime SFI-course that starts on November 27 will be the last for a while. As soon as the situation changes, we will open for new applications!

NOTE! All other courses at Vuxnas lärande – evening SFI and basic and upper secondary courses are open for applications .

Svenska för invandrare

Du som har ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska för invandrare (sfi) för att få grundläggande kunskaper i svenska språket. Studierna ska ge dig färdigheter i andraspråket så att du kan delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till personer med olika erfarenheter, kunskaper och studiemål. Utbildningen består av tre olika studievägar: 1, 2 och 3.

Sfi på Vuxnas lärande – för dig med studievana som kan studera i snabb studietakt

Vuxnas lärande erbjuder sfi-studier på studieväg 2 och 3. Studieväg 2 är till för dig som har studerat på grundskola eller gymnasium. Normal studietakt. Studieväg 3 består av kurserna C och D och vänder sig till personer som är vana att studera. Tempot är högt och du måste vara beredd på att lägga ner mycket tid på dina studier.

Sfi på dagtid/grupp

Läser du kursen på dagtid har du lärarledd undervisning 15 timmar i veckan, fem dagar i veckan. Därutöver krävs mycket eget arbete med hemuppgifter.

Sfi på kvällstid

Läser du kursen på kvällstid har du lärarledd undervisning 6 timmar i veckan, två kvällar i veckan. Därutöver krävs mycket eget arbete med hemuppgifter.

Sfi 3C (sfi kurs C SFIKUC9)

Sfi kurs 3C är en nybörjarkurs för dig som har god studievana sedan tidigare. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket när det gäller läsförståelse, hörförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Studieform

På plats: Grupp/Kväll

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare Dag

Emma Edh
E-post: emma.edh@vaxjo.se

Ansvarig lärare Kväll

Björn Landin
E-post: bjorn.landin@vaxjo.se

Sfi 3D, (sfi kurs D SFIKUD9)

Sfi kurs 3D är en fortsättningskurs för dig som har avslutat sfi kurs C. Kursen bygger vidare på de färdigheter du har utvecklat i sfi kurs C. 

Förkunskaper

Sfi kurs C

Studieform

På plats: Grupp/Kväll

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare Dag

Emma Edh
E-post: emma.edh@vaxjo.se

Ansvarig lärare Kväll

Cecilia Lundin Danielsson
E-post: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Förskola och skola