Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Svenska för invandrare

Svenska språket är nyckeln till Sverige. För att kunna leva och jobba här, är det viktigt att du lär dig svenska.

Svenska för invandrare

Du som har ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska för invandrare (sfi) för att få
grundläggande kunskaper i svenska språket. Studierna ska ge dig färdigheter i andraspråket så att du kan delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till personer med olika erfarenheter,
kunskaper och studiemål. Utbildningen består av tre olika studievägar: 1, 2 och 3.

Sfi på Vuxnas lärande

Vuxnas lärande erbjuder sfi på studieväg 2 och 3.

Studieväg 2 är till för dig som har studerat på grundskola eller gymnasium. Normal studietakt.

Studieväg 3 består av kurserna C och D och vänder sig till personer som är vana att studera. Tempot är högt och du måste vara beredd på att lägga ner mycket tid på dina studier.

Sfi på dagtid

Läser du kursen på dagtid har du lärarledd undervisning 15 timmar i veckan, fem dagar i
veckan. Därutöver krävs mycket eget arbete med hemuppgifter.

Sfi på kvällstid

Läser du kursen på kvällstid har du lärarledd undervisning 6 timmar i veckan, två kvällar i veckan. Därutöver krävs mycket eget arbete med hemuppgifter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020
Förskola och skola