Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningarna är till för dig som vill ha ett yrke, men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet.

En yrkesutbildning ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och utbildningstiden kan vara olika lång beroende på utbildning.

Vilka yrkesutbildningar kan jag läsa?

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningens längd beror på yrkesområde och din bakgrund.

Dina studier planeras tillsammans med studievägledare och lärare. Många av de yrkesämnen du läser genomför du på en arbetsplats istället för på skolan. Din utbildning blir därför mer knuten till arbetslivet. Minst 70 procent av utbildningen ska vara förlagd till en arbetsplats.

För ytterligare information kan du prata med en studie- och yrkesvägledare eller den skola du vill studera hos.

Kombinera din yrkesutbildning med studier i svenska språket

Om du läser sfi eller svenska som andra språk kan du läsa vissa yrkesutbildningar samtidigt. Då läser du 50 procent svenska och 50 procent yrkesutbildning. Förkunskapskravet är betyg i sfi på nivå B eller motsvarande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Förskola och skola