Elevskyddsutbildning

Arbetsmiljön har varit i fokus, särskilt för Katedralskolans elevskyddsombud! Elever i åk 16, samt några från åk 15, har utbildats i grunderna för skyddsarbete, lagar och förordningar, elevskyddsombudens uppdrag, hälsobefrämjande arbete, skydd, krishantering hjärtstartare med mera. Gymnasiechef Henrik Ahlin hälsade välkommen, och sedan ansvarade skyddsombuden Hanna Magnusson, Magnus Åberg, Ewa Svensson och Ann-Sofie Arwidsson för utbildningshalvdagen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018