Aktuella utmaningar

Projektet kommer totalt jobba med upp till 15 utmaningar, uppdelade över fem cykler. Utmaningarna utgår från identifierade verksamhetsbehov i kommunkoncernen eller stora samhällsutmaningar, där det inte finns existerande lösningar tillgängliga.

Tillsammans med innovatörer i näringslivet vill Växjö kommun ingå partnerskap för att tillsammans utveckla banbrytande lösningar. Kommunorganisationen bidrar med kompetens och testbädd i utvecklingen och blir första kund. De färdiga lösningarna kommer även att intressera andra kommuner, städer och verksamheter. Innovatören innehar äganderätten.

Pågående cykler och utmaningar

Cykel 3

Digitaliserad matdistribution Intresseanmälan har stängt – anbudsförfarande nästa steg.

Cykel 2

Behovsanpassad tömning av sopkärl - tilldelning gjord

Ökad cirkularitet inom bygg- och fastighetsbranschen - avbruten

Cykel 1

Smarta värmesystem Tilldelning gjord
Smart snöröjning Tilldelning gjord

Arbetet med att identifiera aktuella utmaningar och ingå samarbete med näringslivets entreprenörer, sköts från den del av Diaccess-projektet som heter ”Innovationshubben”.

Innovationshubben - partnerskap för digital innovation

För att utveckla nya lösningar där båda parter bidrar, tillämpas innovationspartnerskap.

Vad är innovationspartnerskap?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Hållbar utveckling