Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Behovsanpassad tömning av sopkärl

Avfallsinsamlingen skulle kunna effektiveras om tömningen istället baseras på tömningsgrad. Som en del av Cykel två, söker nu SSAM innovatörer till detta behov.

Behovsägare

SSAM

Status

Pågående. Under upphandling (anbudsförfarande)

Om utmaningen

Inom SSAM arbetar 35 fordon, i såväl egen regi som entreprenad, med att samla in avfall. En pågående undersökning indikerar att ca hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om avfallsinsamlingen/tömningen skulle baseras på fyllnadsgraden i stället för dagens statiska körturer med tidsbestämda intervaller. Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av data, genererar behovsanpassade körscheman för tömning, istället för datumstyrda.

Behovet

En lösning som tillåter optimerad avfallsinsamling baserat på kundernas behov och därmed minskar den totala mängden avfallstransporter. Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter, men kan med fördel även hantera behovsanpassad tömning av till exempel trädgårdsavfall.

Sista dag för intresseanmälan var 11 januari.

Kontaktuppgifter

Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling:

Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
alternativt diaccess@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021
Hållbar utveckling