Digitaliserad matdistribution

Var med och utforma morgondagens matdistribution. Med mål om att digitaliseringen kan hjälpa till med ökad valfrihet, minskad administration samt minskad klimatpåverkan av transporter.

Behovsägare

Kommunledningsförvaltningen - måltidsorganisationen

Status

Intresseanmälan har stängt – anbudsförfarande nästa steg

Om utmaningen

I Växjö kommun har omsorgstagaren (idag ca 400 stycken) möjlighet att välja bland flera maträtter. Valbara maträtter presenteras dels på Växjö kommuns webbsida, dels distribueras regelbundet en tryckt matsedel till varje omsorgstagare. Omsorgstagaren kan göra sitt val antingen genom att lägga sin beställning via telefon eller skicka den via epost. Arbetssättet innebär dock att de flesta inte gör ett aktivt val, vilket innebär att de tilldelas den maträtt som är förvald. Ofta är det en anhörig till omsorgstagaren som genomför beställningen.

Oavsett hur ordern kommer in till Växjö kommun (telefon eller epost) skapar den en administration när den ska flyttas över i verksamhetssystemet.

Behovet

Det finns ett behov av att digitalisera matbeställningen, i syfte att dels minska kommunens administration, men framför allt att få ett förenklat beställningsförfarande, som förhoppningsvis innebär att fler omsorgstagare gör ett aktivt matval. I förlängningen är tron att detta ger den äldre en bättre hälsa, när de kommer att äta bättre eftersom de får mat som de uppskattar mer.

Under hösten 2020 genomförde Växjö kommun en undersökning av matdistributionens miljöpåverkan, vilken visade att systemet har en stor miljöbelastning, då utkörningsrutterna både tidsmässigt och geografiskt ligger fasta, oavsett antal matlådor. Det finns behov av att optimera rutterna och att minska antalet utkörningsdagar, samt skapa en spårbarhet av levererade matlådor.

Mer information om utmaningen

Presentationsmaterial från tidigare informationsträff

Den 19 augusti arrangerades en informationsträff angående utmaningen om att digitalisera matdistributionen.

Presentation av utmaningen digitaliserad matdistribution , 2 MB.


Kontaktuppgifter

Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
alternativt diaccess@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Hållbar utveckling