Smart värmesystem

Smarta värmesystem var en av utmaningarna i Cykel 1. Upphandlingstiden för den här utmaningen är över, men läs gärna om behovet.

Behovsägare

Vöfab och GodaHus

Status

Pågående. Tilldelning gjord

Om utmaningen

Ett hus består av flera rum, grundtanken är att rummen ska kunna fördela energin mellan sig t.ex. ett rum som är för varmt ska kunna stänga av för att energin på så vis ska kunna fördelas mer flödesbestämt i fastigheten. I nuläget är det dock främst de kallare rummen som avgör energiflödet – när ett kallt rum behöver mer värme blir också de redan varma rummen varmare. Större, offentliga hus som t.ex. skolor är intressanta, många människor i rörelse på dagarna som tillför värme till rummen som under natten sedan står tomma.


Uppvärmning av byggnader sker främst med ett radiator- och rörsystem med vatten som värmebärare med en termostatventil vid varje radiator som mekaniskt reagerar på rumstemperaturen. Denna konventionella styrteknik är för grov och inte tillräckligt precis för att optimera värmetillförseln till varje radiator beroende på det aktuella rumstemperaturbehovet och aktuella globala förutsättningar (väder, närvaro, termisk massa, bokningssituation mm). Här finns en stor potential att utveckla lösningar för både befintliga och nya byggnader. På sikt skulle även energiproducenter kunna ta del av fastighetsdata som leder till mer precis och framförallt effektivare energiproduktion.


Behovet

Att utveckla en lösning som med lägsta möjliga utsläpp av CO2 effektiviserar och optimerar värmetillförseln med hänsyn tagen till rummet (den enskilda radiatorn), huset (det husegna systemet) samt energileverantör och energiproducent.

Kontaktuppgifter

Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
alternativt diaccess@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021
Hållbar utveckling