Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Diaccess digitaliserar framtiden

Unikt digitaliseringsprojekt utvecklar smarta samhällsfunktioner i Växjö kommun, som får fördelar i form av nyttjanderätt och därmed lösningar på konkreta utmaningar och entreprenören/innovatören får äganderätt och affärsmässiga förutsättningar att sälja lösningen till andra marknader och behovsägare.

Diaccess är ett EU-projekt som Växjö kommun vann i samarbete med ett konsortium under hösten 2019. Diaccess ska utveckla smarta och hållbara digitala lösningar för att möta och effektivisera kommunens utmaningar och behov. Detta leder i sin tur till ökad trygghet och bättre livskvalitet för Växjö kommuns invånare, företag och besökare. Namnet Diaccess står för Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities​.​

Syfte med projektet Diaccess

Syftet med projektet är att lösa riktiga samhällsutmaningar och verksamhetsbehov genom att sammanföra kommunala förvaltningar och bolag med näringslivet för att i samarbete utveckla lösningar som möter dessa utmaningar och behov. Upphandling av samarbete är inte alltid lämpligt genom traditionell produkt- och tjänsteupphandling. Att tillämpa innovationspartnerskap möjliggör ett nytt sätt att samverka mellan Växjö kommun och näringslivet. Kommunen får fördelar i form av nyttjanderätt och därmed lösning på sina konkreta utmaningar och entreprenören/innovatören får äganderätt och affärsmässiga förutsättningar att sälja lösningen till andra behovsägare och andra marknader. I vissa fall finns även möjlighet till delfinansiering.

Behov

Projektet arbetar med att identifiera Växjö kommuns utmaningar och behov som efter utvärdering presenteras för entreprenörer och innovatörer i en innovationsprocess. Innovationsprocesserna genomförs i fem cykler där varje cykel inkluderar 1 – 3 behov/ utmaningar. Identifierade behov kan exempelvis handla om smartare värmesystem för fastigheter eller mer intelligenta och autonoma lösningar kopplat till snö och halkbekämpning.

Övergripande syften, bakgrund och mål med Diaccess

Diaccess är ett treårigt projekt och planeringen startade under hösten 2019 och arbetas nu vidare med och genomförs av Växjö kommun i partnerskap med Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus, Linnéuniversitetet, Wexnet och Vöfab. Budget är på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions.

Projektet är uppbyggt kring tre huvudkomponenter; Växjö Digital Acceleration Hub (VDAH), en Informationsplattform samt det Digitala Labbet. Informationsplattformen syftar till att skapa en tvärbrygga genom traditionella stuprörslösningar och skapa en bättre helhetsbild genom att aggregera information från olika verksamheter. I kombination med befintliga och kommande kommunikationsinfrastrukturer, såsom LoRa och 5G, skapar vi också förmågan att på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt anamma IoT och samla information där vi behöver det. Digitala labbet är en teknisk enhet som bl.a. skapar och testar prototyper baserat på idéer från VDAH och kommunens verksamheter.

Diaccess ska:

  • Bidra till att uppfylla Agenda2030-målen
  • Bidra till det allmänna digitaliserings-/innovationsklimatet i Växjö
  • Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för kommunkoncernens verksamheter​
  • Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling​
  • Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden​

Om Urban Innovation Actions (UIA)

UIA är ett nytt EU-program som riktar sig till medelstora städer med 50 000-100 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Växjö kommun och Diaccess är i skrivandets stund den andra projektet som finansieras av UIA. Mer om UIA på www.uia-initiative.eu/enlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om Diaccess, kontakta:

Ansvarig för projektet: Andréa Swedenborg, andrea.swedenborg@vaxjo.se
Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
Ansvarig för tekniska frågor: Reza Kashef, reza.kashef@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020